22 Lip

Wspomnienie o koledze Jerzym Gładysiaku

                Jerzy Gładysiak urodził się 04.10.1941 roku w Żydowie. Studia wyższe skończył na Wydziale Budownictwa Lądowego w 1961 roku uzyskując stopień mgr inż.

Po zakończeniu studiów pracował jako projektant w ZPUJ ,,Inwestprojekt”,  a także w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 2 jako kierownik obiektów.Od roku 1985 – 1987 pracował   w Wydziale Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego na stanowisku Z-cy dyrektora. Od 1987-1990 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Biura Projektów ,, Inwestprojekt” , a od 1990 -1998 był zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku Z-cy Dyrektora.

Od 1998 roku do 2015 sprawował funkcję dyrektora departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Urzędu Infrastruktury.

Jerzy Gładysiak umiejętnie łączył działalność zawodową z działalnością społeczną. Przed 1990 rokiem był członkiem Zarządu Oddziału PZITB w kilku kadencjach a od roku1990 do 2016  Przewodniczącym Oddziału Poznańskiego PZITB. W 2016 roku został Honorowym Przewodniczącym Oddziału Poznańskiego PZITB. Za swoją działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie nagradzany i oznaczany.

W 1976 roku  Odznaką Honorową m.Poznania

W 1978 roku Brązowym Krzyżem Zasługi

W 1980 roku i 2009 roku Odznaką Honorową ,, Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”

W 1980 roku srebrną Odznaką Honorową PZITB

W 1985 roku Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”

W 1986 roku Złotym Krzyżem Zasługi

W 1986 roku Złotą Honorową Odznaką PZITB

W 1995 roku Srebrną Odznaką Honorową NOT

W 1999 roku Złotą Odznaką Honorową NOT

W 2001 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

W 2006 roku Złotym Medalem za Zasługi Pożarnictwa

W 2009 roku Złotą z Diamentem Odznaką Honorową PZITB

W 2010 roku Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony P.Poż”

W 2011 Brązowym Medalem „Za zasługi dla Policji”

Jerzy Gładysiak był członkiem kapituły Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA, członkiem Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, Wiceprzewodniczącym FSNT NOT w Poznaniu, delegatem na większość krajowych Zjazdów Delegatów PZITB.

W zmarłym środowisko wielkopolskich inżynierów traci serdecznego kolegę, oddanego społecznika, uznanego fachowca, organizatora i orędownika współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

 

dr inż. Edmund Przybyłowicz

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PZITB