27 Kwi

Ustawa o COVID -19

Szanowni Państwo,

Przesyłam do wiadomości 2 rządowe projektu ustaw wchodzące w skład tzw. pakietu antykryzysowego, które wejdą pod obrady Sejmu.Zwracam szczególną uwagę na art 1 ust 14 – (nowy art 15g) na stronie 21 projektu ustawy o COVID -19.

Zbigniew Janowski
Przewodniczący Związku Zawodowego BUDOWLANI

Projekt ustawy COVID-19 25.03.2020

RM_projekt ustawa o pomocy_25.03.2020

RM_Uzasadnienie ustawy rat.i restr_25.03.2020

Uzasadnienie ustawa COVID-19 25.03.2020