Struktura organizacyjna

Kadencja 2016 – 2020

Zarząd Oddziału:

Przewodniczący Zarządu Oddziału – dr inż. Edmund Przybyłowicz
Wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału – dr inż. Barbara Ksit
Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału – dr inż. Jacek Mądrawski
Sekretarz Zarządu Oddziału – inż. Maria Świerczak
Skarbnik Zarządu Oddziału – Elżbieta Stakun
Członek Zarządu Oddziału – Bernard Bartosik
Członek Zarządu Oddziału – inż. Urszula Bartkowska
Członek Zarządu Oddziału – mgr inż. Krzysztof Gulczyński
Członek Zarządu Oddziału – mgr inż. Ryszard Kahl
Członek Zarządu Oddziału – inż. Roman Napierała
Członek Zarządu Oddziału – mgr inż. Jakub Sąsiadek
Członek Zarządu Oddziału – inż. Wojciech Sokołowski
Członek Zarządu Oddziału – Jerzy Stawiński
Członek Zarządu Oddziału – Wojciech Szyguła
Członek Zarządu Oddziału – dr inż. Anna Szymczak-Graczyk

Honorowy Przewodniczący Oddziału – mgr inż. Jerzy Gładysiak

 

Oddziałowy Sąd Koleżeński:

Przewodniczący Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego – prof. dr hab. inż. WIesław Buczkowski

z-ca Przewodniczącego Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego – prof. dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński

Członek Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego – prof. dr hab. inż. Andrzej Skarżyński

Członek Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego – mgr inż. Jerzy Tykociński

Członek Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego – dr inż. Jacek Wdowicki

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – mgr inż. Aleksander Szymkowiak

z-ca Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – dr inż. Daniel Pawlicki

Członek Oddziałowej Komisji Rewizyjne – dr inż. Maria Celińska-Mysław

Zastępca Członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – mgr inż. Maria Maciejewska

Zastępca Członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – mgr inż. Jan Wieczorkiewicz