Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Kadencja 2020 -2024

 

 

ZARZĄD ODDZIAŁU

 

Przewodniczący Zarządu –                dr inż.Edmund Przybyłowicz

Wiceprzewodnicząca Zarządu –        dr inż.Barbara Ksit

Sekretarz Zarządu                              dr inż.Jacek Mądrawski

Skarbnik                                             Elżbieta Stakun

Członek Prezydium                            dr inż.Anna Szymczak Graczyk

Członek Zarządu Oddziału                 inż.Urszula Bartkowska

Członek Zarządu Oddziału                 dr inż.Marlena Kucz prof.PP

Członek Zarządu Oddziału                 mgr inż.Ryszard Kahl

Członek Zarządu Oddziału                 inż.Roman Napierała

Członek Zarządu Oddziału                 inż.Maria Świerczak

Członek Zarządu Oddziału                 dr inż.Roman Pilch

Członek Zarządu Oddziału                 mgr inz.Daniel Przybylski

Członek Zarządu Oddziału                 Wojciech Szyguła

Członek Zarządu Oddziału                  dr inż..Tomasz Wiatr

 

 

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

 

Przewodniczący                                  mgr inż.Zbigniew Augustyniak

Zastępca Przewodniczącego                dr inż.Marcin Kanoniczak

Sekretarz                                              mgr inż.Tadeusz J.Pawlak

Zastępca Członka                                 mgr inż.Grażyna Kubaś

Zastępca Członka                                 mgr inż.arch.Dorota Rajewska – Durniewicz

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI ODDZIAŁU

 

Przewodniczący                                  prof.dr hab.inż. Wiesław Buczkowski

Zastępca Przewodniczącego               dr inż.Jacek Wdowicki

Sekretarz                                             mgr inż.Jerzy Tykociński

Zastępca Członka                                Bernard Bartosik

Zastępca Członka                                Halina Pawlak