Harmonogram zebrań

TERMINY  POSIEDZEŃ ZARZĄDU I PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO PZITB w 2019 r.

 

  1. Posiedzenia Zarządu – 17.00 ,  sala 211 bud. NOT

13.03.2019 r.

12.06.2019 r.

18.09.2019 r.

11.12.2019 r.

  1. Posiedzenia Prezydium Zarządu – 16.oo,  pok. 209 bud. NOT ( z wyjątkiem dni posiedzeń Zarządu – wówczas Prezydium o  godz.16.30)

09.01.2019 r.                                10.07.2019 r.

20.02.2019 r.                                07.08.2019 r.

13.03.2019 r.                                18.09.2019 r.

10.04.2019 r.                                09.10.2019 r.

08.05.2019 r.                                13.11.2019 r.

12.06.2019 r.                                11.12.2019 r.

Terminy posiedzeń zatwierdzono:

– Protokół z posiedzenia Prezydium w dniu 14.11.2018 r.

– Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu  13.12. 2018 r.

PROGRAM I TERMINARZ ZEBRAŃ KOŁA PZITB NR 40 na 2019 rok

 

Lp. Termin zebrania Temat zebrania – prelekcja Posiedzenie Zarządu Koła
1. 8 styczeń 2019 r.
s. nr 211 godz. 1700
Podsumowanie roku 2018.

Omówienie przedstawionego programu na 2019 r.

Prezentacja – izolacje budynków – produkty firmy Schomburg

08.01.2019 r.
s. 209, godz. 1600
2. 12 luty 2019 r.
s. nr 118, godz. 1700
Prezentacja – Prawo budowlane oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki
– zmiany, nowelizacja
3. 12 marzec 2019 r.
s. nr 118, godz. 1700
Prelekcja – Prawo geodezyjne w procesie inwestycyjnym 12.03.2019 r.
s. 209, godz. 1600
4. 9 kwiecień 2019 r.
s. nr 118, godz. 1700
Prezentacja – sposoby izolacji wewnętrznych oraz zewnętrznych budowli i budynków
5. 14 maj 2019 r.
s. nr 118, godz. 1700
Prezentacja – budownictwo drewniane – konstrukcje z drewna klejonego 14.05.2019 r.
s. 209, godz. 1600
6. 11 czerwiec 2019 r.
s. nr 118, godz. 1700
Prezentacja – sposoby ocieplania obiektów modernizowanych i odbudowywanych
7. 10 wrzesień 2019 r.
s. nr 118, godz. 1700
Prawo budowlane – nadzór budowlany przy renowacji lub modernizacji budynków 10.09.2019 r.
s. 209, godz. 1600
8. 8 październik 2019 r.
s. nr 211 godz. 1700
Prelekcja Rzeczoznawcy Pożarnictwa – „Bezpieczeństwo pożarowe budynków”
9. 12 listopad 2019 r.
s. nr 118, godz. 1700
Prezentacja firmy – temat w uzgodnieniu
10. 10 grudzień 2019 r.
s. nr 118, godz. 1700
Uroczyste spotkanie – podsumowanie roku 2019 oraz przedstawienie programu na nowy Rok 2020 10.12.2019 r.
s. 209, godz. 1600

Plan spotkań Koła nr 4 PZITB przy Politechnice Poznańskiej w roku 2019

kolo4.pzitb@put.poznan.pl

Termin spotkania: styczeń

Tematyka: Kontynuacja tematyki BIM dr inż. Tomasz Wiatr, Politechnika Poznańska

Termin spotkania: 12-15luty

Tematyka: Budma/seminaria w czasie trwania Targów Budowlanych organizowane przez CUTOB, WOIIB i inne firmy

Termin spotkania: marzec

Tematyka: Kształcenie zawodowe w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym z przedmiotu budownictwo prelegent dr inż. M. Kucz

Termin spotkania: kwiecień

Tematyka: Kształcenie zawodowe w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym z przedmiotu konstrukcje stalowe  prelegent dr inż. M. Chybiński

Termin spotkania: maj

Tematyka: Kształcenie zawodowe w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym z przedmiotu konstrukcje żelbetowe  prelegent dr inż. J.Ścigałło

Termin spotkania: 6-8 wrzesień

Tematyka: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych – Konferencja Naukowo-Techniczna organizowana przez Cutob PZITB i PZITB Oddział Wielkopolski

Termin spotkania: październik

Tematyka: Kształcenie zawodowe w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym z przedmiotu mechanika gruntów prelegent dr hab. inż. Alina Prus

Termin spotkania: grudzień 2018

Tematyka: Spotkanie GwiazdkoweJ

Dodatkowo ustalone zostają otwarte spotkania Zarządu koła nr 4 w ostatni wtorek m-c pok.116

KOŁO SENIORÓW 

Plan pracy i terminarz na rok 2019

W każdą pierwszą środę miesiąca za wyjątkiem stycznia oraz lipca i sierpnia t.j. – 6 lutego. 6 marca, 3 kwietnia, 8 maja, 19 czerwca, 4 września, 2 października, 6 listopada, 4 grudnia – odbywać się będą zebrania   Zarządu   Koła Seniorów  w pok. 209 – II ptr. o godz. 13.30, Oprócz członków Zarządu zapraszamy Koleżanki i Kolegów zainteresowanych problemami Koła, którzy chcieliby wnieść swoje propozycje w działalność Koła.

19 lutego 2019  – godz. 16.00            Spotkanie towarzyskie z prelekcją mgr. inż. Zygmunta Kwiatkowskiego. Temat-„Pomniki – wyrazem czci narodowej – cz.II”.

26 lutego 2019 – godz.11.00             Zwiedzanie poznańskiej Palmiarni – zbiórka w holu Palmiarni – ul.Matejki

19 marca 2019  – godz. 16.00            Spotkanie towarzyskie z prelekcją dr inż. Włodzimierza Łęckiego

26 marca 2019 – godz. 11.00             Zwiedzanie Muzeum Medycznego. Zbiórka w budynku Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego – Poznan, ul. Bukowska 70.

16 kwietnia 2019 – godz. 16.00         Spotkanie towarzyskie – z prelekcją  mgr. inż. Mirosławy Jędraszak „ Budynki roślino-kształtne na świecie” – cz.II.

10 – 11 maja  2019- godz. 6.30          Wycieczka autokarowa, dwudniowa na trasie Poznań –Toruń-Ciechocinek-Strzelno. Zbiórka przy Domu Technika o godz.6.20. Przewodnictwo wycieczek kol. Stefania Waligóra.

21 maja 2019 – godz.16.00                Spotkanie towarzyskie z prelekcją mgr inż.Benedykta Kubackiego. Temat: „Wspomnienie z podróży po Meksyku”.

1 do 12 czerwca  2019                      Wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny do Pogorzelcy nad Bałtykiem. Kierownikiem wyjazdu jest kol.Bogumiła Krzekotowska.

18 czerwca 2019 – godz.16.00          Spotkanie towarzyskie z prelekcją dr n.hum.Katarzyny Szafer. Tematem spotkania będzie „Historia Miasta Poznania zapisana w nazwach ulic.”

17 września 2019 – godz.16.00          Spotkanie towarzyskie – prelekcję o temacie „Władysław Jagiełło” wygłosi dr n.hum.Katarzyna Szafer.

08 października 2019 – godz.16.00    Spotkanie z okazji Dnia Seniora.

19 listopada 2019 – godz.16.00         Zebranie plenarno-sprawozdawczo-wyborcze.

30 grudnia 2019 – godz. 14.00          30 spotkanie opłatkowe w salce przy kościele Św. Trójcy na Dębcu.