Członkostwo

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa zwany dalej w skrócie PZITB lub Związkiem, jest dobrowolnym, trwałym,  samorządnym  stowarzyszeniem  naukowo–technicznym, zrzeszającym  inżynierów,  techników,  studentów  i  uczniów; zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowym i społecznymi swoich członków.

Osoby chcące wstąpić do Związku prosimy o kontakt i przesłanie wypełnionego formularza na adres: sekretariat@pzitb-poznan.org

Wniosek o dofinansowanie szkolenia

Wniosek do KPK

Zasady ofinansowania uczestnictwa członków oddziału w konferencjach naukowych i szkoleniowych