Czasopisma

Członkom PZITB i studentom przysługuje 50 % zniżki na zakup czasopism.

Inżynieria i Budownictwo to miesięcznik, który ukazuje się od 1938 roku. Jest organem PZITB i jest adresowany przede wszystkim do specjalistów w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej, projektantów, wykonawców, inwestorów i użytkowników, a także pracowników naukowych uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz studentów studiów z zakresu budownictwa i inżynierii lądowej.

Tematyka czasopisma obejmuje ogólne problemy budownictwa i inżynierii lądowej, teorię konstrukcji, wspomaganie komputerowe, projektowanie, realizację, diagnostykę i utrzymanie obiektów budowlanych, inżynierskich i specjalnych, w tym mostów, budowli podziemnych i komunalnych, badania materiałów, elementów i konstrukcji, fizykę budowli, geotechnikę, normalizację, jakość i certyfikację oraz kształcenie kadr

Adres redakcji: 00-637 Warszawa, al. Armii Ludowej 16 pokój 128
Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Lądowej, tel./fax. +48(22)629-69-86

http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/

e-mail: pzitbinzynieria@pro.onet.pl

Przegląd Budowlany to drugi tytuł wydawany pod egidą PZITB. Podobnie jak Inżynieria i Budownictwo jest to miesięcznik i wydawany jest już od 1929 roku. Tematyka czasopisma obejmuje ogólne zagadnienia budownictwa, problemy badawcze, projektowe i wykonawcze budownictwa ogólnego, technologię, organizację i mechanizację budownictwa, utrzymanie stanu technicznego zasobów budowlanych, zagadnienia kadr, ekonomiki i transportu w budownictwie, a także wiadomości z rynku budowlanego.

Adres redakcji:  00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 A
tel./fax. +48(22)826-67-00, 828-27-20

e-mail: reklama@przegladbudowlany.pl   –    Internet: www.przegladbudowlany.pl/

Informator Budowlany  jest biuletynem wydawanym przez Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu.  Na łamach czasopisma znajdziemy stałą rubrykę „Strzecha”, w której zawarte są informacje  z życia Oddziału Poznańskiego PZITB.  Publikowane są   przepisy dotyczące budownictwa, informacje o aktualnych normach i certyfikacjach.  W każdym numerze znajdziemy  ciekawe artykuły problemowe a także informacje o organizowanych kursach i szkoleniach.

http://cutob-poznan.pl/Informator_Budowlany.html

Magazyn BUDOWLANI Nr 1 – Styczeń 2017

Magazyn BUDOWLANI Nr 3 – Marzec 2017

Magazyn BUDOWLANI Nr 5 – Maj 2017

Magazyn BUDOWLANI Nr 7 – Lipiec 2017

Magazyn BUDOWLANI Nr 10 – Październik 2017

Magazyn BUDOWLANI Nr 11 – Listopad 2017

Magazyn BUDOWLANI Nr 2 – Luty 2018

Magazyn BUDOWLANI Nr 3 – Marzec 2018

Magazyn BUDOWLANI Nr 4 – Kwiecień 2018

Magazyn BUDOWLANI Nr 5 – Maj 2018

Magazyn BUDOWLANI Nr 6 – Czerwiec 2018

Magazyn BUDOWLANI Nr 7 – Lipiec 2018

Magazyn BUDOWLANI Nr 8 – Sierpień 2018

Magazyn BUDOWLANI Nr 9 – Wrzesień 2018

Magazyn BUDOWLANI Nr 11 – Listopad 2018

Magazyn BUDOWLANI Nr 12 – Grudzień 2018

Magazyn BUDOWLANI Nr 1 – Styczeń 2019

Magazyn BUDOWLANI Nr 2 – Luty 2019

Magazyn BUDOWLANI Nr 3 – Marzec 2019

Magazyn BUDOWLANI Nr 5 – Maj 2019

Magazyn BUDOWLANI Nr 6 – Czerwiec 2019

Magazyn BUDOWLANI Nr 7 – Lipiec 2019

Magazyn BUDOWLANI Nr 8 – Sierpień 2019

Magazyn BUDOWLANI Nr 10 – Październik 2019

Magazyn BUDOWLANI Nr 11 – Listopad 2019

Magazyn BUDOWLANI Nr 3 – Marzec 2020

Magazyn BUDOWLANI Nr 4 – Kwiecień 2020

Magazyn BUDOWLANI Nr 5 – Maj 2020

Magazyn BUDOWLANI Nr 7 – lipiec 2020

Magazyn BUDOWLANI Nr 8 – Sierpień 2020

 

Monitor budownictwa nr 3 – 2017

Monitor budownictwa nr 4 2017

Monitor budownictwa nr 1 2018

Monitor Budownictwa nr 2 – 2018

Monitor budownictwa nr 3 2018

Monitor budownictwa nr 4 2018

Monitor Budownictwa nr 5 2018