8 Kwi

KTO ZAPŁACI RACHUNEK ZA KRYZYS?

Zgodnie z poleceniem Pana Zbigniewa Janowskiego Przewodniczącego Związku Zawodowego „BUDOWLANI” w załączeniu przesyłamy do wiadomości i wykorzystania:

KTO ZAPŁACI RACHUNEK ZA KRYZYS? STANOWISKO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI” W SPRAWIE DZIAŁAŃ PAŃSTWA MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE DESTRUKCJI RYNKU PRACY W SEKTORZE BUDOWNICTWA, PRZEMYSŁU WYROBÓW BUDOWLANYCH, DRZEWNYM I MEBLARSKIM

 

KTO ZAPŁACI RACHUNEK ZA KRYZYS – STANOWISKO Związku Zawodowego BUDOWLANI