O nas

W strukturach Oddziału Poznańskiego działa 6 Kół, 7 Komisji oraz Grupa Wsparcia Medialnego powołana decyzją Walnego Zgromadzenia PZITB. Część Kół (w tym Koło Seniorów) wykazuje bardzo dużą aktywność stowarzyszeniową także w Komisjach Zarządu Głównego.

Oddział Poznański patronuje organizacji cyklicznych konferencji naukowych i technicznych jak „Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych”, „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” w Wałczu.

Nasi Rzeczoznawcy to kadra najlepszych fachowców w swej dziedzinie, wykonujemy ekspertyzy i opinie techniczne, prowadzimy doradztwo techniczne...

Zrzeszamy młodych inżynierów, którzy do wybranego zawodu podchodzą z pasją i zaangażowaniem. Działalność w PZITB daje takim osobom możliwość doskonalenia zawodowego poprzez liczne szkolenia oraz nawiązywania kontaktów.

Organizujemy szkolenia doskonalenia zawodowego inżynierów i techników budownictwa, szkolenia eksperckie, seminaria, konferencje naukowo–techniczne. 

Wydawnictwa PZITB - "Inżynieria i Budownictwo" (ukazuje się od 1938 r.), "Przegląd Budowlany". "Informator Budowlany" - biuletyn wydawany przez CUTOB PZITB w Poznaniu.

Aktualności

Poniżej znajdują się ważne ogłoszenia i aktualności PZITB

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące działalności Kół poznańskiego Oddziału PZITB: Koło […]
Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu, […]
Posiedzenia Prezydium Zarządu – 16.oo, pok.209 bud.NOT (z wyjątkiem dni posiedzeń Zarządu […]
Kadencja 2020-2024 1. Komisja Rzeczoznawstwa: Edmund Przybyłowicz – Przewodniczący Anna Szymczak Graczyk […]
Kadencja 2020 – 2024 ZARZĄD ODDZIAŁU Przewodniczący Zarządu: dr inż.Edmund Przybyłowicz Wiceprzewodnicząca Zarządu: dr […]
Listopadowy numer „Przeglądu Budowlanego”  prezentuje artykuły z okazji Jubileuszu 75-lecia Katedry Budownictwa na Wydziale Budownictwa […]