28 Lis

CYKL WYKŁADÓW POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM CIEPLNO-PRZEPŁYWOWYM W ELEKTROWNIACH JĄDROWYCH

Wykłady będą odbywać się 5 oraz 6 grudnia:

05.12.2016 (poniedziałek), CW PP 1) , ul. Piotrowo 2, sala 123 BT, godz.: 17.00-20.00

– 1. wykład – „General Overview of Design Process of Nuclear Power Plants”

– 2. wykład – “Overview of Thermal-hydraulic Design of Nuclear Power Plants”

 

06.12.2016 (wtorek), CDWTCh 2) , ul. Berdychowo 4, sala 207 B – CDWTCh, godz.: 17.00-20.00

– 3. wykład – „Pressure Drop in Single- and Two-phase Flows for Thermal-Hydraulic Design of Nuclear Reactors”

– 4. wykład – “Overview of Heat Transfer in Nuclear Reactors”

 

1) CW – Centrum Wykładowe

2) CDWTCh – Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej

 

28 Lis

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NUKLEARNA

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe POLONIUM serdecznie zaprasza wszystkich studentów oraz pracowników Politechniki Poznańskiej na II Międzynarodową Konferencję Nuklearną oraz na cykl wykładów dr-a inż. Stefana Doerffer’a z Kanady – wybitnego specjalisty w zakresie analizy zjawisk cieplno-przepływowych w reaktorach jądrowych.

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NUKLEARNA

Wydarzenie odbędzie się 3 grudnia br. (sobota), w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej (CW PP, ul. Piotrowo 2) w sali nr 123 BT (Biblioteka Techniczna).

Program konferencji:

8.15 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji

9.15 – 10.30 Oporność radiacyjna betonów

10.30 – 11.00 Otwarty i zamknięty cykl paliwowy

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 12.30 Katastrofy w przemyśle jądrowym

12.30 – 13.30 Dlaczego Polska potrzebuje EJ?

13.30 – 14.30 Przerwa

14.30 – 15.30 Bezpieczeństwo istniejących i nowych EJ

15.30 – 17.00 Debata ekspercka – Przyszłość energetyczna Polski

Szczegółowy program – [ http://polonium.put.poznan.pl/assets/program-ii-miedzynarodowej-konferencji-nuklearnej-poznan-2016.pdf | http://polonium.put.poznan.pl/assets/program-ii-miedzynarodowej-konferencji-nuklearnej-poznan-2016.pdf ]

Formularz rejestracyjny – [ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ZDVJLY-ofR7ogVY-46G3YAVZmTcL_3QPXWaiL0aaBifDvw/viewform?c=0&w=1 | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ZDVJLY-ofR7ogVY-46G3YAVZmTcL_3QPXWaiL0aaBifDvw/viewform?c=0&w=1 ]

 

21 Lis

Konferencja naukowa we Wrocławiu.

W dniach 24-26 listopada 2016 r. w Wrocławiu odbędzie się organizowana V Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Odział Wielkopolski PZITB jest współsponsorem konferecji, która adresowana jest do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót. W trakcie spotkania nastąpi wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem badań doświadczalnych i rozważań teoretycznych oraz projektowaniem i wykonawstwem.

więcej informacji:

http://www.pzitb.put.poznan.pl/wp-content/uploads/PLAKAT-1.pdf

7 Lis

VI Konferencja Geoinżynieria w budownictwie

W dniach 9-10 listopada 2016 r. w Krakowie odbędzie się organizowana przez nasze Wydawnictwo VI Konferencja „Geoinżynieria w budownictwie”. W trakcie dwóch dni obrad będziemy mieli okazję wysłuchać wielu referatów dotyczących zastosowania rozwiązań geoinżynieryjnych w infrastrukturze komunikacyjnej oraz budownictwie hydrotechnicznym.To kolejna już edycja wydarzenia, w trakcie którego jako organizatorzy staramy się łączyć teorię z praktyką, zarówno poprzez prelekcje, jak i panele dyskusyjne. Konferencja stała się płaszczyzną wymiany wiedzy i doświadczeń szerokiego grona ekspertów ze świata nauki, inwestorów, a także wykonawców, producentów, dostawców oraz projektantów. Integralną częścią Konferencji jest również wystawa, podczas której będzie można poznać ofertę firm działających w branży geoinżynieryjnej.

http://konferencje.inzynieria.com/geoinzynieria/

 

7 Lis

Konferencja „BIM w infrastrukturze”

Wraz z firmą CGS plus, która jest producentem specjalistycznego oprogramowania dla inżynierii lądowej, mamy przyjemność zaprosić Państwa na pierwszą polską Konferencję CGS 2016 – BIM w infrastrukturze.

W ramach konferencji omówimy kluczowe aspekty BIM z perspektywy projektów infrastrukturalnych oraz zaprezentujemy nowe innowacyjne narzędzia wspierające proces projektowania infrastruktury drogowej, kolejowej i regulacji rzek zgodny z filozofią BIM.

Goście specjalni oraz specjaliści inżynierii lądowej zaprezentują kilka ciekawych polskich i międzynarodowych projektów infrastrukturalnych, w których zastosowano przedstawione na konferencji narzędzia.

Konferencja CGS 2016 jest wydarzeniem bezpłatnym, ale aby wziąć w niej udział należy się zarejestrować.

http://konferencja-cgs.pl/Rejestracja.aspx

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zobacz program konferencji: http://konferencja-cgs.pl/Program.aspx

31 Paź

Zaproszenie na seminarium

Zapraszamy Państwa na:Otwarte seminarium naukowe na terenie Politechniki Poznańskiej
dokładne informacje :
http://www.ikb.put.poznan.pl/node/42

25 Paź

Zaproszenie na szkolenie ITB

Zapraszamy do udziału w szkoleniu ” Wymagania techniczno-użytkowe i identyfikacyjne wyrobów przeznaczonych do wykonywania izolacji powłokowych”

Dokładne informacje dostępne są TUTAJ

5 Paź

Oferta szkoleń

OPTYMALIZACJA RYZYK NA ETAPIE ZAWIERANIA UMOWY I REALIZACJI KONTRAKTU W INWESTYCJACH BUDOWLANYCH
Poznań, BOMIS, 5 października 2016 r.

Celem szkolenia jest wsparcie stron kontraktu [zamawiający prywatny i publiczny, projektant, wykonawca, podwykonawca, a także inżynier kontraktu] w procesie podejmowania decyzji o wprowadzanych do umowy zapisach oraz o sposobach egzekwowania zaakceptowanych już zapisów; wskazanie bezpiecznych
klauzul umownych, optymalizujących ryzyko podczas całego procesu inwestycyjnego; dostarczenie precyzyjnej wiedzy na temat skutków prawnych wyboru określonej procedury zawierania umowy o roboty budowlane; zilustrowanie przykładami z polskiego rynku konsekwencji nierównego podziału ryzyk pomiędzy strony kontraktu.

PRAWO AUTORSKIE W INWESTYCJACH BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W OPARCIU O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Poznań, BOMIS, 24 października 2016 r.

Podczas szkolenia omówione zostaną: przedmiot ochrony prawa autorskiego (projekty inżynieryjne, projekty architektoniczne, urbanistyczne, projekty informatyczne etc.); dopuszczalność wprowadzania zmian przez zamawiającego w projektach; przejście praw autorskich na zamawiającego; wynagrodzenie
przysługujące wykonawcy (twórcy); klauzule umowne; rażąco niska cena -odrzucenie oferty; problemy związane z ryczałtowym rozliczaniem
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian zakresu przedmiotu umowy (zakres świadczeń); obowiązki zamawiającego oraz wykonawcy wobec podwykonawców; zapłata wynagrodzenia podwykonawcy; uprawnienia przysługujące podwykonawcy; terminy zapłaty; gwarancje zapłaty;  żądanie wykonawcy ustanowienia zabezpieczenia przysługującego mu wynagrodzenia; prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy z żądaniem wobec zamawiającego zapłaty kary umownej.

BOMIS prowadzi również Ośrodek Mediacji Gospodarczych
.

Rekomendujemy mediację w sytuacjach spornych i konfliktowych.

Informacje dodatkowe dostępne są  dla Państwa na stronie www.bomis.pl.

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji  pod numerami telefonów: 61/671 29 24
lub kom.  665 484 888, a także adresem e-mail: bomis@bomis.pl.

Zapraszamy także na naszą stronę na Facebooku:
www.facebook.com/BOMIS.Poznan.